2Live

2Live is een begeleide woonvorm, waarbij jongeren leren om op eigen benen te staan. Wij zijn er voor jongeren tussen de 17 en 25 jaar, met een opdrachtverstrekking vanuit de gemeente of de jeugdbescherming, die binnen maximaal twee jaar zelfstandig willen wonen en leven, maar dat zonder hulp niet voor elkaar krijgen. Ons (woon)concept is gericht op jongeren uit verschillende doelgroepen met als gemeenschappelijk kenmerk dat de jongeren een steuntje in de rug nodig hebben op weg naar zelfstandigheid en eigen identiteit en dit op een andere wijze niet of zeer moeilijk kunnen bereiken.

Informatie

2Live heeft in Noord-Brabant meerdere woonlocaties voor jongeren. Het verblijf wordt gekoppeld aan een persoonlijk toekomstplan. Elke jongere heeft een persoonlijk begeleider. De persoonlijk begeleider begeleidt de jongere onder andere door het opstellen van hoofddoelen en subdoelen en in het nemen van de juiste beslissingen. Daarnaast beantwoordt de begeleider alle vragen die komen kijken bij het zelfstandig wonen. Onze begeleiders zijn met uitzondering van het weekend overdag doorgaans aanwezig. Op doordeweekse dagen is de bereikbaarheidsdienst tussen 21:00 uur en 09:00 uur te bereiken en ook in de weekenden en op feestdagen. Daarnaast zijn er huisregels waar jongeren zich aan dienen te houden.

De hoofd- en subdoelen kunnen er als volgt uitzien:

Hoofddoelen

  • Stabiliseren
    Negativiteit stoppen, zoals: schulden oplossen, dagritme aanleren, persoonlijk netwerk vergroten.
  • Doorstromen
    Vaardigheden aanleren om zelfstandig te kunnen blijven/gaan wonen.
  • Deelnemen
    Meedoen aan de samenleving door (vrijwilligers)werk te doen of naar school te gaan. Maar ook door het samenleven met de andere jongeren op de locatie.

Subdoelen

Samen met de jongere wordt vanaf de start gekeken naar de eigen wensen en behoeften. Deze doelen leggen de begeleider en de jongere vast in een toekomstplan. Het kan zijn dat wij samenwerken met andere instanties om deze doelen te bereiken. Tijdens het hele traject bij 2Live bespreken wij wat er goed gaat en wat er nog beter zou kunnen. Als de jongere en zijn/haar persoonlijk begeleider vinden dat de jongere klaar is voor zelfstandig wonen, dan wordt dit in samenspraak geregeld.

Als de 2Live-begeleiding stopt, maken we duidelijke afspraken met jou over hoe je daarna eventueel nog ondersteuning wilt of kunt krijgen.

Aanmelden bij 2Live

Bekijk je onze website samen met een jongere en voldoet hij of zij aan onze voorwaarden? Vul dan samen het aanmeldformulier in en zet deze eerste stap. De screeningsprocedure gaat na de aanmelding van start en de jongere ontvangt een uitnodiging om bij ons op intakegesprek te komen.

Postadres

Europalaan 2
5232 BC ’s-Hertogenbosch

Bel ons

Mail ons

info@2live.nl