Missie & Visie

Missie
Onze missie is om met toewijding en vanuit vertrouwen en respect jongeren tussen 17 en 25 jaar op maat te begeleiden tot zelfstandige deelnemers aan onze samenleving.

Visie
Onze visie is dat jongeren tussen 17 en 25 jaar de kans moeten krijgen om hun talenten en vaardigheden zó te ontwikkelen dat zij binnen twee jaar zelfstandig aan de samenleving kunnen deelnemen.

Wie is 2Live?

Waar 2Live eerst een kleinschalige organisatie was met één locatie en vier medewerkers, groeiden wij al snel uit tot een organisatie met maar liefst zes woonlocaties en bijna 20 medewerkers.

 

Ons verhaal

2Live is ooit ontstaan vanuit de overtuiging dat alle jongeren een kans verdienen om zich te ontwikkelen en onderdeel te zijn van de samenleving. Elke jongere (ook jij!) heeft kwaliteiten en talenten die hij of zij zodanig kan ontwikkelen dat hij of zij de mogelijkheid krijgt om van waarde te zijn voor zichzelf en de samenleving.

 

Meldcode

Onze organisatie is wettelijk verplicht om huiselijk geweld en mishandeling te melden bij Veilig Thuis. Dit doen wel altijd heel zorgvuldig en volgens een vaste procedure. Dit kan betekenen dat onze medewerkers tijdelijk hun beroepsgeheim moeten breken.

Postadres

Europalaan 2
5232 BC ’s-Hertogenbosch

Bel ons

Mail ons

info@2live.nl