Onze werkwijze

Het begint bij het aanmelden op onze website. Wanneer wij de aanmelding hebben ontvangen kijken wij, voordat we kunnen starten, goed naar wie de jongere is als persoon en naar de mogelijkheden die wij kunnen bieden. De jongere komt daarna bij ons op intakegesprek, zodat wij verder met elkaar kennis kunnen maken en om alle praktische zaken te bespreken. Het kan zijn dat er een wachtlijst is, maar dit bespreken wij met elkaar. Vervolgens houden wij de jongere op de hoogte over wanneer wij samen met hem of haar aan de slag kunnen. Voor aanvang van een traject bij 2Live moet een opdrachtverstrekking binnen zijn. Financiering kan op basis van de jeugdwet, WMO of PGB. Kijk voor de specifieke financieringsmogelijkheden per locatie op de pagina van de betreffende locatie.

Voor wie is 2Live geschikt?

2Live is bedoeld voor jongeren tussen de 17 en 25 jaar, waarbij op voorhand wordt ingeschat dat de aangemelde jongere na een traject van maximaal twee jaar in staat zal zijn om uit te stromen naar een woonsituatie waarin de jongere een zelfstandig huishouden voert (eventueel met ambulante begeleiding). Om dit te kunnen realiseren in de gestelde termijn en om de veiligheid van de jongeren en het personeel te waarborgen, wordt van jongeren verwacht dat zij bij instroom:

 • Motivatie hebben om binnen de gestelde termijnen te werken aan de doelen voor de hulpverlening
 • In staat zijn een hulpvraag te formuleren en hulp te accepteren
 • Een dagbesteding (school/stage/werk/vrijwilligerswerk) hebben voor minimaal 24 uur per week of deze binnen enkele weken te kunnen realiseren. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, bijvoorbeeld bij een (chronische) ziekte of bij het aangaan van therapie.
 • In staat zijn zelfstandig naar hun dagbesteding te gaan, door zelfstandig en op tijd op te staan en door in staat te zijn om zelfstandig naar de dagbesteding te reizen
 • Enige vaardigheden hebben betreffende de zelfzorg, zoals: zelfstandig douchen/wassen, tandenpoetsen, eenvoudige maaltijdbereiding, etc.
 • In staat zijn een niet dringende hulpvraag uit te stellen als de begeleider afwezig is (maximaal 2 dagen)
 • In staat zijn de huur te betalen als de jongere met een WMO- of maatwerkbeschikking komt wonen
 • In staat zijn zich te houden aan de huisregels van 2Live

Contra-indicaties betreffen zaken waarvan we uitgaan dat zij belemmerend zijn om de uitstroom binnen de gestelde termijn te behalen, zoals:

 • Psychische klachten waardoor het functioneren van de jongere dermate wordt beïnvloed dat er naar verwachting onvoldoende vooruitgang kan worden behaald in het traject óf waardoor de veiligheid van de jongere of zijn omgeving in het geding komt, zoals: ernstige depressieve klachten, suïcidale gedachten, hallucinaties/wanen, ernstige belemmeringen in het contact of persoonlijkheidsproblematiek waarvoor geen behandeling wordt aangegaan;
 • Gedragsproblemen waardoor het functioneren van de jongere dermate wordt beïnvloed dat er naar verwachting onvoldoende vooruitgang kan worden behaald in het traject óf waardoor de veiligheid van de jongere of zijn omgeving in het geding komt, zoals agressie of crimineel gedrag;
 • Middelengebruik, gamegedrag, gokken e.d. waardoor het functioneren van de jongere dermate wordt beïnvloed dat er naar verwachting onvoldoende vooruitgang kan worden behaald in het traject;
 • Een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid waardoor er onvoldoende leerbaarheid is om het traject binnen twee jaar tijd af te kunnen ronden.

Onze aanmeldfunctionarissen zullen de haalbaarheid inschatten en maatwerk leveren waar dat mogelijk is. Bij al onze fasen is het mogelijk dat een gedragswetenschapper adviseert.

Jongeren krijgen altijd een intakegesprek met een persoonlijk begeleider voordat zij een kamer aangeboden krijgen of ambulant worden begeleid. Het gehele proces doen wij het liefst samen met het (professionele) netwerk van de jongere.

Op basis van de begeleidingsvraag, beschikbaarheid van geschikte plaatsen, urgentie, groepssamenstelling etc. wordt een jongere óf een kamer/begeleiding aangeboden óf op de wachtlijst geplaatst. Jongeren die op de wachtlijst staan blijven continu geïnformeerd over het perspectief.

Aanmelden bij 2Live

Bekijk je onze website samen met een jongere en voldoet hij of zij aan onze voorwaarden? Vul dan samen het aanmeldformulier in en zet deze eerste stap. De screeningsprocedure gaat na de aanmelding van start en de jongere ontvangt een uitnodiging om bij ons op intakegesprek te komen.

Postadres

Europalaan 2
5232 BC ’s-Hertogenbosch

Bel ons

Mail ons

info@2live.nl